PROGRAM LOJALNOSTI

OSTVARITE POPUSTE ZA STALNE KLIJENTE

Klijent ste manufuture a potrebni su Vam opsežniji radovi i ispravke na sajtu? Ili potreban Vam je potpuno nov sajt? Bez brige, za stalne klijente manufutura obezbeđuje popuste po programu lojalnosti:

Bronzani popust od 10% koji dobijaju svi naši klijenti za sve buduće radove nakon završenog sajta.

Srebrni popust od 20% na sve buduće radove dobijaju klijenti koji kod nas naruče radove ukupne vrednosti 700+ eura.

Zlatni popust od 30% na sve buduće radove dobijaju naši klijenti koji kod nas naruče radove ukupne vrednosti 1000+ eura.