Koliko traje izrada sajta?

Koji faktori utiču na vreme izrade i kako klijent može da značajno doprinese smanjenju potrebnog vremena od ideje do realizacije. Razmotrimo kroz nekoliko činjenica.

Mesec dana je klasičan i najčešći vremenski okvir za ručnu izradu sajta

Koliko traje izrada sajta je još jedno od pitanja na koje nije lako dati precizan odgovor. Količina utrošenog vremena za izradu jednog projekta često je obrnuto srazmerna angažovanosti klijenta i kvalitetu materijala kojim raspolaže. Kvalitetniji tekstovi, fotografije, nacrti i ideje = brža izrada. Brža izrada = manji broj radnih sati. To dalje implicira manju cenu finalnog proizvoda. Najveća zabluda sa kojom smo se do sada sretali je da agencija može sama bez naročitog angažovanja klijenta da uradi određeni web-sajt. Naravno, moguće je. Ipak, znači da će trajati osetno duže nego kada klijent i agencija zajednički nastupaju i dopunjuju se. U narednim redovima ćemo predstaviti par primera sa objašnjenjima.

Napomena: pod “rokom izrade” podrazumevamo period od kada se dve strane dogovore da je potrebno raditi web-sajt pa do momenta kada agencija ozvaniči kraj radova. Pod tim izrazom se ne misli na ukupan broj radnih dana/sati koji agencija utroši na samu izradu. Takođe, mora se uzeti u obzir da manufutura ne koristi gotova rešenja i da su svi elementi naših sajtova rađeni ručno, deo po deo.

Rok izrade do 7 dana

Uglavnom se radi o manjim projektima u kojima je klijent od starta svestan šta želi i ima razrađen plan. Zahvaljujući tome će agencija utrošiti manje vremena za izradu. Oni koji se mogu nadati ovakvom roku su vlasnici manjih radionica, kafića, neprofitnih organizacija, restorana, specijalnih događaja. Uglavnom se radi o prezentacionim sajtovima čiji sadržaj ne prelazi 3 strane. Podrazumeva se da su potrebni tekstovi i fotografije unapred spremni i zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rok izrade do mesec dana

Najstandardniji rok izrade u koji se uklapa većina projekata agencije za web dizajn manufutura. Podrazumeva da klijent poseduje neku načelnu ideju o finalnom izgledu i funkcionalnostima budućeg sajta, kao i određenu količinu materijala. Potrebno je određeno vreme dok se materijal kategoriše, unapredi, dok se finalizuje idejni nacrt. Nakon obavljenih priprema (koje obično traju do 2 nedelje, ukoliko je klijent angažovan u zadovoljavajućoj meri), sama izrada ne traje dugo. U ovaj rok se uklapaju mala i srednja preduzeća, portali, jednostavnije online prodavnice do 30-ak artikala, nevladine organizacije, ličnosti, restorani, hoteli itd.

Rok izrade do dva meseca

Ukoliko su klijent i agencija dovoljno uključeni i angažovani, čak i veliki projekti se mogu završiti u ovom vremenskom okviru. Pod velikim projektima podrazumevamo prezentacije velikih preduzeća sa značajnim brojem proizvoda, veće online prodavnice, ozbiljnije portale vesti i slično. Ipak, bitno je napomenuti, da veći projekti zahtevaju ozbiljniju logistiku i obostrano razumevanje i saradnju kako bi posao što pre bio gotov, na zadovoljstvo svih strana.

Pored ovih standardnih vremenskih okvira, postoje i izuzeci, mada ne preterano česti. Sajt se, uslovno rečeno, može zavšiti i za jedan dan. Ipak njegove funkcionalnosti i izgled svedoče o utrošenom vremenu. I obrnute situacije su moguće – da se rad na, u suštini jednostavnom sajtu, oduži na period duži od 7 ili 30 dana. Ipak, mi iz manufuture se trudimo da takvi primeri budu na nivou statističke greške i garantujemo da se takve stvari nikada ne dese našom krivicom.

Mesec dana je klasičan i najčešći vremenski okvir za ručnu izradu sajta