Koje vrste sajtova postoje?

Želite da krenete u izradu sajta ali niste u potpunosti sigurni šta vam je tačno potrebno? Bez brige, u narednim redovima objasnićemo osnovnu podelu sajtova i njihove namene.

Dinamički sajtovi su napredniji ali i zahtevniji za izradu i održavanje

Najosnovnija podela sajtova je na prezentacione, koji se još nazivaju i statički, i sajtove sa promenjivim sadržajem, koji se nazivaju dinamički. I jedan i drugi model imaju svoje prednosti i upotrebe. Opredeljenje za jednu ili drugu vrstu zavisi isključivo od potreba klijenta i buduće namene sajta.

Prezentacioni ili statički: Kako im samo ime kaže, to su sajtovi čiji se sadržaj, u suštini, ne menja. Oni predstavljaju prezentaciju vašeg posla na internetu, pružaju osnovne informacije i služe kao neka vrsta interaktivnog kataloga. Naravno, kada kažemo da se sadržaj ne menja, to ne znači da je nemoguće promeniti tekst, fotografiju ili bilo koji deo sajta, već znači da za tim neće biti neke česte potrebe.

Prednost statičkih sajtova je što je izrada značajno brža, jeftinija, a bezbednost je na daleko višem nivou nego kod sajtova sa dinamičkim sadržajem. Pogodni su za prezentacije kafića, restorana, radionica, malog biznisa uopšte, radionica, ali i velikih firmi koje žele da svoje proizvode prikažu internet zajednici.

Sa druge strane, sajtovi sa promenjivim sadržajem, ili dinamički, su oni sajtovi čiji je sadržaj u nekoj meri podložan promeni. Najklasičniji primer takvog tipa su sajtovi medija koji se bave prenosom vesti i informacija. Sadržaj takvih sajtova se menja iz sata u sat, i pri svakom ulasku na sajt, sadržaj je drugačiji. Naravno, postoje i manje ekstremni primeri, kao što su online prodavnice, u kojima korisnik može da menja sadržaj svoje korpe, bira različite proizvode i slično.

Prednost dinamičkih sajtova je što su izuzetno fleksibilni, napredni, sposobni za najrazličitije namene. Neke mane su komplikovanija izrada, teže očuvanje bezbednosti, viša cena izrade. Pogodni su za online prodavnice, medijske sajtove, blogove i slično.

Naravno, postoje statički sajtovi sa nekim dinamičkim delovima (na primer, sajt manufutura.rs na kojem se trenutno nalazite). Članak koji sada čitate pripada dinamičkom delu sajta, iako je ostatak uglavnom statički. Obrnuto, i dinamički sajtovi mogu (i moraju) imati statičke delove koji “drže” ostatak sajta.

U krajnjoj liniji, izrada jedne ili druge vrste, ili pak, kombinacije, zavisi isključivo od Vaših potreba i posla koji želite da sajt za vas obavlja.

Dinamički sajtovi su napredniji ali i zahtevniji za izradu i održavanje